Gaia Homes

Gaia Homes AS ble etablert i 2014 og er ansvarlig utbygger av Gaiagrenda i Alvdal. Vi ønsker å bygge hus med fokus på økologi, helse og livskvalitet. Vi er inspirert av tradisjonell sirkulær byggeskikk. Sirkelformer finnes i de fleste kulturers arkitektur, som f.eks. mongolsk yurt, samiske gammer og indiansk tipi.

Det første huset ble ferdig høsten 2017 og det andre huset er under produksjon. I tillegg setter vi i høst opp flere mindre hytter på ca. 40 kvm.

Runde hus

I Gaia Homes jobber vi nå med å bygge opp et konsept rundt de runde husene som skal bygges i Gaiagrenda og etter hvert spres i hele Norden.

Vi ønsker å bidra positivt til miljøregnskapet ved å bygge smart, bærekraftig og energieffektivt.