Om oss

Helt fra starten var det klart at senteret skulle ligge i Østerdalen og at senteret skulle hete Gaia. Og navnet ble valgt fordi Gaia-hypotesen stemmer godt overens med vår visjon og ønsker for verden og fremtiden.

Gaia er fra gresk mytologi en poetisk form for personifiseringen av jorden, en av de greske guddommer. Gaia var den store mor av alt, skaperen og giver av fødsel til Jorden og hele universet, de himmelske guder; Titanene og Gigantene ble født til henne. Gudene regjerende over sine klassiske gudeverdener ble født fra hennes forening med Uranus (himmelen), mens sjøens guder ble født fra hennes forening med Pontus (havet). Hennes tilsvarende i den romerske gudeverden var Terra.

Hvem er vi?

Vi er en gjeng idealistiske, kreative og arbeidsomme voksne mennesker som bor spredt over hele landet og som har utfyllende kompetanse og spennende erfaring med seg fra arbeidslivet inn i prosjektet. På slutten av 2012 kjøpte vi Gården Follheim – som har blitt senteret vårt, og som ligger i naturskjønne Alvdal. Vi har nærhet til vakre Tronfjell, Savalen og Rondane. Ved overtakelsen av gården var vi 7 personer, og vi er stolte over at vi har rundet 50 aksjonærer sommeren 2019. Antall aksjonærer vokser stadig, og vi har plass til flere Gaianere, som vi liker å kalle oss aksjonærer og andre trofaste støttespillere.

Vi er organisert etter en vanlig forretningsmodell med et moderselskap som heter Gaia Øst Holding AS på toppen og deretter med tre datterselskap:
Gaiasenter AS, Gaia Homes AS og Gaia Travel AS.
I tillegg har vi opprettet Gaia Venneforening som er en ideell non-profit-forening som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet ved å hjelpe de som sitter kanskje aller dårligst i det.

Mange av oss har full jobb ved siden av å drifte senteret og selskapene våre og vi er spredt over hele Sør-Norge. Det er derfor mange som har lang reisevei. Flere av medeierne bor fast i bolighuset på senteret, og flere har begynt å ukependle til Trondheim, Oslo og Hamar. Resten besøker Alvdal så ofte de har mulighet. Ved jul, nyttår, påske, sommer og andre fridager eller dugnadshelger er det full aktivitet på senteret. Da jobbes det som regel med vedlikehold eller utvikling – eller vi koser oss og slapper av. Det er alltid tid for en god samtale, en tur i vakker natur, meditasjon, arbeid i kjøkkenhagen eller gjerne en idédugnad eller to når vi er sammen.

Vår visjon

  • Å hjelpe mennesker til optimal livskvalitet på en miljøvennlig og økologisk måte.
  • Å skape et bærekraftig bofellesskap med runde hus hvor deltakerne kan bo, enten fast eller i perioder.
  • Være innovative når det gjelder utvikling og bruk av ny teknologi i forhold til miljø.
  • Å være en ”ladestasjon” for mennesker og dyr.

Vår misjon

Å skape et senter som er en møteplass for mennesker som ønsker å gjøre en aktiv forandring i livet sitt for å oppnå bedre livskvalitet og helse. Dette innebærer tilbud om kurs, trening, alternativ behandling samt retreat og rehabilitering. Vår intensjon er å skape aktiviteter som også vil engasjere lokalbefolkningen og som vil kunne bidra positivt til det lokale næringslivet.